Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 21. září 2021 a svátek má Matouš
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czZ březnového zastupitelstva


Další jednání zastupitelstva se uskutečnilo ...

v pondělí 21. března 2011 v obřadní síni městské radnice ve Stříbře.

Zastupitelé vyjádřili souhlas s budoucím věcným břemenem přístupu a příjezdu k připravované výstavbě objektu „Výjezdní místo Zdravotnické záchranné služby PK" a přilehlé plochy pro přistávání vrtulníku v bývalých kasárnách ve prospěch Plzeňského kraje.

Diskuse byla k dodatečnému uvolnění 140.000 Kč na již provedenou demolici objektů v bývalém letním kině, přičemž finanční výbor ještě před demolicí doporučoval odročení. Někteří zastupitelé byli očividně zaskočeni tím, že za ně rozhodl dopředu někdo jiný a oni mají toto rozhodnutí pouze zlegalizovat. Peníze nakonec uvolnili, ale nepřijali žádné závěry, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo.

Velká diskuse byla i před neuvolněním 180.000 Kč na zpracování ekonomické rozvahy (80.000 Kč) a vypracování žádosti (100.000 Kč) o dotaci na zastřešení ledové plochy dle stávajícího projektu na halu. Z diskuse vyplynulo, že termín daný starostovi usnesením zastupitelstva, aby podal žádost o dotaci do konce března, byl ve vazbě na datum podávání žádostí o dotaci, který byl stanoven do 25. března 2011. Proto i termín vypracování ekonomické rozvahy a zpracování žádosti o dotaci měla vedoucí HIO stanoven usnesením zastupitelstva na 1. března 2011. Protože však teprve na zastupitelstvo 21. března 2011 dala žádost o uvolnění peněz na zpracování žádosti a ekonomické rozvahy s tím, že na zpracování je potřeba asi měsíc, bylo jasné, že nejenže usnesení zastupitelstva nesplnila, ale že není možné stávající výzvu stihnout. I v tomto případě tedy byli zastupitelé postaveni před hotovou věc a tedy, že se stávající dotační výzva už nestihne.

Pan poslanec Votava upozornil, že už je to druhá výzva, ve které se nepožádalo, ale že je možné, že bude na přelomu dubna a května vyhlášena ještě jedna a možná už poslední výzva, ve které by se mohlo o zastřešení ledové plochy z evropských peněz požádat. Diskutovalo se i o alternativním lehkém zastřešení, ale zastupitelé nakonec neuvolnili částku na žádné zastřešení. Pouze starosta přislíbil, že se zastupitelé na pracovním jednání k ledové ploše vrátí. Zastupitel Mgr. Nenutil se vyjádřil, že nebude reagovat na anonymní příspěvky na internetu, nicméně přítomné seznámil s historií výstavby ledové plochy a se svojí účastí na této výstavbě.

Jako každoročně "přišla" dotace na další práce na „Kamenném mostu s věží a sochou", ke které zastupitelé uvolnili podíl města ve výši 213.000 Kč z peněz, které jsou v rozpočtu pod položkou „Podíly k dotacím".

Zastupitelé dále schválili finanční příspěvky na rok 2011 pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Byly schváleny půjčky z fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.

Dále byla schválena změna č. 1 regulačního plánu využití a revitalizace bývalých kasáren, jednalo se např. o změnu bývalé ošetřovny a plochy původně navržené pro heliport na funkci bydlení, obráceně nové umístění výjezdního místa zdravotnické záchranné služby a heliportu, zmenšení plochy kamionového parkoviště na úkor lehké výroby, atd.

Město Stříbro, které pro budoucího investora severního silničního obchvatu Stříbra, kterým je Plzeňský kraj, zajišťuje vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, oslovilo začátkem roku 2009 mimo jiné majitele p.p.č. 1136/7, která leží pod plánovaným obchvatem, s žádostí o směnu pozemků. Oslovený souhlasil se směnou 30.731 m2 za část parcely 1899/1 o výměře 14.600 m2, kterou odsouhlasilo i zastupitelstvo 31.8.2010. V rámci pozemkových úprav realizovaných Pozemkovým úřadem v roce 2010 došlo nejdříve k přemístění pozemků z pod trasy plánovaného obchvatu (p.p.č. 3484) a po vytvoření p.p.č. 1899/29 geometrickým plánem č. 3054-589/2010 byly předloženy zastupitelstvu darovací smlouvy k uvedeným pozemkům, které zastupitelstvo schválilo. Hodnota parcely 3484 dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je 234.435,- Kč a hodnota parcely 1899/29 je 45.990,- Kč.

Místostarosta na můj dotaz ohledně závažného obvinění, které se objevilo na internetu, že mu jeho dům opravuje stejná firma, která rekonstruuje i muzeum, kde je ředitelem, odpověděl: „Pane Hrábku, myslíte si, že jsem takový blbec?"

Odkaz na původní pracovní materiál Schválení darovacích smluv k pozemkům.

Předcházející článek z kategorie "Zastupitelstvo".

Dne 07.04.2011:Ing. Josef Hrábek


15.04.2011 - 09:14:24
jrewing - stane
15.04.2011 - 09:13:58
jrewing - Pane Hrábku - já tomu rozumím obě strany pohledu - jak moje, tak vaše je jen CO KDYBY. A je určitě dobré se tím zabývat, ale myslím, že nikomu nedochází, že by se to mělo řešit teď a ne, až se něco stany. Tak jako vždy
14.04.2011 - 20:11:32
Pepa - Pane Topinko, vodovod občas někde ve Stříbře při extrémní změně teplot v zimních měsících praskne a většinou to kluci z vodáren v rozumném čase opraví. To s mostem by to asi tak rychlé nebylo, i když možná by s tím ženisti alespoň provizorně píchli. Nejsem stavbař, ale připadá mi, že s rekonstrukcí mostu u Svinčáku to nebude až tak jednoduché jako s tím přes Mži. Budoucím investorem, tedy tím, kdo obchvat případně zaplatí, bude Plzeňský kraj, přes který „tečou“ státní dotace na silnice. Teď hádám, ale myslím, že silnice přes most u Svinčáku je „státní“ a tedy že i most je „státní“, takže i jeho rekonstrukce by šla za Plzeňským krajem, konkrétně za Správou a údržbou silnic Stříbro. Pokud se mýlím, uveďte to prosím někdo na pravou míru. Děkuji, Hrábek.
14.04.2011 - 01:37:08
error - Bohužel musím souhlasit s jrewing. Taky bych se rád podíval na dopravně inženýrskou studii tohoto projektu. Protože o vytíženosti takto navrženého obchvatu silně pochybuji. Ještě bych pochopil propojení silnic II/605 (směr Benešovice) a II/230 (směr Těchlovice). Intenzita vozidel (natož težkých nákladních) využívající obchvat ve směru na Kšice a Únehle, je dle mého názoru minimální. Je možné tuto dopravně inženýrskou studii někde zveřejnit?
13.04.2011 - 17:30:36
Pepa - Dnes jsem přidal ještě 2 dokumenty ke směně pozemků formou darovacích smluv, které jsem obdržel. Josef Hrábek
13.04.2011 - 08:18:58
jrewing - Jo a ještě bych rád poznamenal, že celý obchvat, pokud to dobře chápu, se netýká lidí a jejich ušmudlanejch autíček, ale spíše větších aut, která ničí silnici ve městě. Ano tomu rozumím. Ale potom mi přijde, že ten obchvat je pro kamiony, které jezdí do Kermi.(kam tady taky jinam). V Německu, když se jim nelíbí, že jim přes město jezdí kamiony, tak tam dají zákaz a je jim úplně putna, jak se tam ty auta dostanou.A to, že by se tam dostali jinudy je jasná věc. Už vidím člověka, který bydlí na Gagarince, jak z města jede domů obchvatem. Takže tady bude silnice jak v Číně - čtyřproudovka, po které nikdo nejezdí.Ruku na srdce - vy byste jel z náměstí ke hřbitovu novou silnicí, tzv. obchvatem?
13.04.2011 - 08:07:55
jrewing - Pane Hrábku,měl jste alespoň naznačit, že své odpovědi směřujete sem. Alespoň bych mohl reagovat. Vůbec jsem nemyslel most přes Mži. Myslel jsem křižovatku ulic Plzeňská-Americká-Kladrubská. Dovedete si představit, že by se tato křižovatka jakýmkoliv způsobem uzavřela?(Prasklý plynovod, vodovod apod.)Já chápu, že je to krajní situace(stejně tak, jako spadlý most za poštou), ale stát se to může a co pak? Já naprosto chápu lidi, kteří se obávají zničení jediného průjezdního mostu, spojujícího město se severním městem, ale stejně tak, jak prošel opravou most nade Mží by se mohl rekonstruovat tento most. A bylo by to levnější.
10.04.2011 - 10:58:48
Pepa - Níže jsem odpověděl na příspěvky, které jsou u ankety k zimnímu stadionu (http://www.stribro.cz/anketa-zimak.php) a přitom se ho vůbec netýkají. Josef Hrábek
10.04.2011 - 10:54:29
Pepa - Pane Topinko, pokud myslíte most přes řeku Mži, tak ten na rozdíl od toho u „Svinčáku“ prošel celkovou rekonstrukcí. Pokud myslíte cestu vedle rybníků pod mlékárnou, tak to se na zastupitelstvu v minulosti už také diskutovalo, ale neprošlo to, protože by to jednak vedlo přes obytnou zónu a jednak pokud si pamatuji, tak se tam mluvilo o problému s dopravním řešením, i když podle mého by to kruháč asi vyřešil. Hezký den Josef Hrábek
10.04.2011 - 10:43:35
Pepa - Pane Plíhale, po tom, co jste si spletl propojení ulic Soběslavova a Nerudova se Severním obchvatem Stříbra, si nejsem jist, zda se bavíte o pozemku 1136/7, jež původně dotyčný vlastnil – viz. http://www.stribro.cz/bread.php?id=3439 a pak ještě můj upřesňující diskusní příspěvek pod ním z 08.04.2011 - 19:02:43. Pokud jste schopen dokázat, že pozemek 1136/7 neležel pod obchvatem, tak v úterý je zastupitelstvo. Ujišťuji Vás, že o tom pak napíšu v další informaci ze zastupitelstva. Ovšem to, že diskutujete u úplně jiného článku, než jsou uvedena mnou zjištěná fakta a odkaz na něj úplně ignorujete a to, jak rozvíjíte svoje další úvahy, mě přivádí k tomu, že Vám nejde o nalezení pravdy, ale spíše o to abyste měl o co opřít svoje další úvahy, takže ani neočekávám, že se na zastupitelstvu nějaký „Petr Plíhal“ ozve. Všem konstruktivně diskutující přeji hezký den. Josef Hrábek
08.04.2011 - 20:07:42
rokr - Demagog: Z Wikislovníku: Řečník, jenž vystupuje působivě, až klamně, aby získal vliv, politickou podporu a moc a ve svém projevu využívá a na předsudky a emoce lidí působí nesprávným popisovaním skutečností, zkreslováním informací, falešnými sliby, vyvoláváním strachu apod.
08.04.2011 - 19:02:43
Pepa - Rejpale, když si přečtete důvodovou zprávu v pracovním materiálu pod článkem, je tam napsáno, že v rámci pozemkových úprav došlo k přemístění pozemků z trasy plánovaného obchvatu. On totiž původně vlastnil parcelu 1136/7 pod plánovaným obchvatem a protože město potřebovalo z důvodu přípravy protipovodňových a protierozních opatření v těchto místech udělat pozemkové úpravy, došlo napotřetí k dohodě ohledně směny za část parcely 1899/1, kterou bylo ale nejdříve nutné vytvořit geometrickým plánem. Mezitím souhlasil s přesunem pozemků z parcely 1136/7 na parcelu 3484 a teď, když už je vytýčena parcela 1899/29, byly zastupitelstvu předloženy texty darovacích smluv, protože vlastní směnu už vloni zastupitelstvo odsouhlasilo. To je vše, co jsem k tomu zjistil a co mi bylo dokladováno. Hezký den Josef Hrábek
08.04.2011 - 16:44:22
rokr - Vyvolení proti nevyvoleným? Zvolení proti nezvoleným? Stříbro proti zlatu? Prospěch proti prospěchu? Otázky proti odpovědím?
08.04.2011 - 15:23:44
rejpal - Pane Hrábek, za toho lháře se omlouvam, protože Vy asi opravdu žijete v najivní nevědomosti, stejně jako většina zastupitelů, kteří proto hlasovali.Na ostatním, ale trvám. Mluvil jsem o tržní hodnotě pozemků a o tom jak by se dali zhodnoti jako stavební zasíťované parcely. Pokud si prohlédnete mapu kudy povede obchvat a pozemek, který město od pana Zemana dostalo, jednoduše zjistíte, že obchvat povede mimo Zemanovo pozemek.Pokud to nevidíte je to Váš problém.Přeju pěkný den.
08.04.2011 - 14:27:45
Pepa - Rejpale, Vaše slovní obraty začínají silně připomínat „občana“, se kterým jsem kvůli jeho nepodloženým pomluvám a spekulacím přestal diskutovat a nebyl jsem sám. Nicméně Vám ještě odpovím. Zkontroloval jsem to, ceny BPEJ obou parcel jsem opsal správně. Můžete mi napsat odkaz na smlouvu, kde město v této lokalitě prodávalo m2 za 450 Kč? Vycházím z toho, že vybudování severního obchvatu je v zájmu celé severní části Stříbra nad mostem u „Svinčáku“, proto město iniciovalo směnu a dokonce i ty pozemkové úpravy mezi tím, které Vás matou. Pominu, jakou cenu by asi měla parcela, která původně ležela přímo pod obchvatem v momentě, kdy by přišla informace, že na obchvat peníze budou. Město aktuálně prodává nezasíťované pozemky za 200 Kč/m2 a zastupitelé velice neradi slevují. A tu samou cenu obráceně požadují i při nákupu pozemků, ale předpokládejme, že by usmlouvali polovinu, tedy 100 Kč/m2. V tom případě by cena pozemků byla 14.600 m2 x 200 Kč = 2.920.000 Kč oproti 3.073.100 Kč. Já v tom žádný problém nevidím a už vůbec ne takový, abyste mě tak napadal. Svoje stanovisko můžete, máte-li na to odvahu, říci na zastupitelstvu a máte-li důkazy o porušení zákona, obraťte se na policii. Hezký víkend Vám přeje Josef Hrábek.
08.04.2011 - 13:10:44
vera - Vite,kazdy tady neco porad resite..jeden hazi spinu na druheho,jini maji hloupe ironicke poznamky,ale i z tohohle vseho je patrno,ze vam snad na meste trochu zalezi.Proc tedy neudelat to,ze se vsichni ti,kt.na mestu zalezi a maji vyhrady na nynejsi a byvale zastupitele,na starostu a mistostarostu,kt.stejne podle vas nepracuji tak,jak maji,neseberete a nejdete jim vsem pod okna ukazat,ze VAM na tomhle meste zalezi,tak tedy proto neco udelate... nez jen postuchovani v hloupych diskuzich.
08.04.2011 - 11:03:28
rejpal - Pane Hrábku co to tady zase píšete za plky.Vy snad pracujete pro pana Zemana??? Chcete snad říct, že parcela, kterou dostane Zeman je v hodnotě 45990Kč. O cca 100 metrů dál se nezasíťované pozemky prodávali za 450Kč za m2 takže pokud dobře počítám 14600 * 450 tak hodnota tohoto pozemku je nejméně 6570000Kč nehledě na to, že město mohlo dostat dotaci na zasíťování a prodat to přes 1000Kč za m2 na výstavbu rodinných domů. Zase tady lžete až se Vám práší od huby. Vaše objektivnost je trapná. Jste chudák ...
08.04.2011 - 10:34:35
mecenas - Než se rozpoutá diskuze jako pod jiným článkem. Jen upozornění. Výměnu pozemků schválilo již minulé zastupitelstvo, kterému mu to doporučil Výbor výstavby společně s Odborem výstavby a územního plánování v čele s panem Hanzlíčkem. Nyní se schvalovalo pouze znění smlouvy. Pokud udělal OVÚP chybu a nepřesně informoval zastupitele (především tehdy), pak je z toho třeba vyvodit důsledky. Divné bylo, že se minulého ZM pan Hanzlíček nezúčastnil, přestože se jinak účastní. Že by ho hlodalo svědomí nebo s tím nechtěl být spojován?Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro