Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 3. října 2023 a svátek má Bohumil
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czZe zastupitelstva dne 27. 8. 2012


Hlasujte v anketě k městské policii. ...

Na konci srpna se sešli zastupitelé k projednání bodů, které se objevily v průběhu prázdnin. Mimo jiné schválili věcné břemeno k pozemkům, na nichž proběhne výstavba středotlakého plynovodu a přípojky pro areál bývalých kasáren.

Zastupitelé dále schválili finanční prostředky na stavební akce, které jsou dle Výboru výstavby a vedoucího HIO potřeba v letošním roce provést. Jedná se především o 900 tisíc Kč na vyvedení kanalizačních přípojek na okraj komunikací, které se opravují, aby se nemuselo následně zasahovat do opravené komunikace, pokud se bude chtít majitel domu připojit. V případě připojení mu bude poměrná část zaplacené částky přeúčtována. Jedná se o komunikace, které opravuje kraj a dále o ulice Májová a Třešňová.

Dále byly schváleny prostředky ve výši 450 tisíc Kč na opravu komunikace Partyzánská, V Lipkách a 28. října (proti poště a autoservisu) a na dodláždění zbylé části chodníku v Husově ulici, se kterou nebylo počítáno při revitalizaci náměstí. Na přípravu opravy Morového sloupu bylo vyčleněno 500 tisíc Kč.

Mikroregion Hracholusky získal dotaci od Plzeňského kraje na opravu drobných sakrálních památek a Stříbro do opravy zařadilo sochu sv. Jana Nepomuckého v ulici 28. října. Protože památkáři doporučili provést rovnou celkovou opravu, bylo vypsané výběrové řízení a chybějících necelých 110 tisíc zastupitelé uvolnili.

Město už 2x neuspělo v dotačních programech s Městským parkem ve Stříbře. S ohledem na zrychlující se tempo zhoršování současného stavu parku byl zpracován projekt obnovy zeleně, který vychází téměř na 10 milionů Kč a zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci ve výši 70-90% Ministerstvu životního prostředí v roce 2013, přičemž z metodiky poskytování dotace je jasné, že nebude možné čerpat dotaci na všechny položky projektu obnovy. Projekt je zpracován tak, aby bylo možné v budoucnu navázat s obnovou sítě cest, s obnovou lávky pro pěší přes Těchlovický potok, s obnovou osvětlení anebo s obnovou městských hradeb.

Cílem pokračujícího výzkumu na Městském hřbitově se stala hrobka zámožné měšťanské rodiny Seifertů, která zůstala po vysídlení Němců opuštěná, chátrá a stává se terčem útoků vandalů a vykrádačů hrobů. Z hrobky byly vyzvednuty a zdokumentovány sarkofágy, byl proveden úklid a úprava hrobky a pohřební komory. V další etapě je potřeba dořešit právní analýzu majetkoprávních vztahů na městském hřbitově, ověřit úřední evidenci na soupis stavu hrobových míst. Výstupem by mělo být zjištění, zda lze část hrobky Seifertů využít pro společný městský hrob a prvotní podklady pro případné žádosti o dotace. Na tuto etapu uvolnili zastupitelé 85 tisíc Kč, přičemž v této částce je již počítáno se zřízením společného hrobu včetně jeho zabezpečení, tedy rekonstrukce historického zámku a mříže do okna na severní straně hrobky.

Na závěr byl schválen záměr výstavby menší rozhledny na vrchu Ronšperk s tím, že se vypracuje studie a do konce října podá žádost o dotaci. Rozhledna spolu s opravenými kapličkami na křížové cestě, Hornickým skanzenem a cyklostezkou by završila z hlediska turistického ruchu atraktivnost celé oblasti.

V diskusi proběhla informace, že Rada města Stříbra jmenovala předsedou Komise pro národnostní menšiny místo Bc. Šrámka, který rezignoval, Mgr. Nenutila a ten podal informaci, že první jednání této komise již proběhlo.

V diskusi bylo upozorněno několika občany na problémy poškozující nejen turistický ruch, kdy se turisté bojí projít od Červené lávky parkem na náměstí či navštívit 13. poledník nebo Klášterní zahrady. Obdobně je problémem nepořádek vznikající v okolí laviček jako například u 13. poledníku. Lavičky jsou navíc v takovém stavu, že by si na ně slušný člověk nesedl a proto byl vznesen požadavek na jejich demontáž, pokud policie nedokáže tyto problémy řešit. Bylo upozorněno i na nepořádek a vandalismus na dětském hřišti u DDM a u muzea.

Z hlediska zmíněných problémů viděných očima občanů a turistů jsem konstatoval, že nefunguje Koordinační dohoda mezi Policií ČR a Městem Stříbrem o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku" (+dodatek). Pan starosta oponoval, že dohoda funguje a jedním z příkladů je zavedený kamerový systém, kdy z patnácti zachycených přestupků v měsíci červenci vedlo deset „potrestání". Problémem ale zůstává malý počet strážníků Městské policie (MP), kteří nemohou sloužit stále.

Protože existují města, kde městskou policii nemají, zeptal jsem se, zda Policie ČR je povinna jednat dle platných obecně závazných vyhlášek města, které jí město předá. Odpověď úředníka MěÚ Stříbro zněla, že na území města ano. Uvedené lze totiž dovodit z §46 zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.). Pan starosta vyzval občany, pokud se stanou svědky nějakého vážného přestupku, že je vhodné volat policii. Dovolím si upozornit, že linka 158 je nahrávaná a v §58 (4) zákona o přestupcích je uvedeno, že dozví-li se orgán policie ČR o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních.

Z minulého zastupitelstva.

Předchozí článek z kategorie Zastupitelstvo.

Protože je městská policie (MP) na posledních jednáních zastupitelstva neustále diskutována v souvislosti s veřejným pořádkem, přičemž ze strany vedení města je jako jediné řešení na zlepšení prezentováno navýšení počtu strážníků, přidávám anketu, kde se můžete vyjádřit i vy. Protože na jednom z předchozích jednání zastupitelstva bylo diskutováno, že pro Stříbro by bylo potřeba 8 strážníků MP, je tato odpověď dána jako maximum, i když by byly problémy takový počet strážníků MP z rozpočtu zaplatit a bylo by to na úkor něčeho jiného. Jak vyplynulo z diskuse na posledním zastupitelstvu, v případě, že neslouží MP, může jí plně zastoupit, a to i v kontrolování platných vyhlášek města, státní policie, jsou proto přidány možnosti odpovědí na snížení počtu strážníků MP či zrušení městské policie.

Vyberte prosím, ke které variantě se přikláníte:

Miniaplikace


Dne 22.09.2012:Ing. Josef Hrábek


02.10.2012 - 14:12:01
Honza - Jsem pro zrušení MP. O číhačích na rodiče školáků již bylo psáno.Uvedu dva další případy úspěšného zásahu MP. Vezl jsem ke sklenáři zasklít dveře.Autem, kdo by to nosil na zádech v 21.století?A hle sotva jsem stačil sklenáři předat dveře, stojí ve vchodu do sklenářství sličná policejní děva s blokem na pokuty.Nečeká u auta na ulici(v Benešovce) jak by člověk předpokládal, jde rovnou ke sklenáři.Asi tady mají štaci. Druhý příklad,jdu si vyzdednout do podatelny Mú jakýsi dopis ze stavebního, zaparkuji tedy pod náměstím , nikde žádná značka zákaz stání nebo zastavení.Jsem pryč bratru tak 3-5 minut maximálně. A hle ,již stojí u auta silný mladý policejní muž a má již vypsanou pokutu 200.Náměstí je staveniště ,všichni parkují v přilehlých uličkách,všechny tyto argumentÿ mladý muž uznal, nicméně pokutu uložil.Má to ze služebny přece tak blízko (9metrů) Přijede Vám návštěva z Prahy? at Vás ani nenapadne s ní jíti do klášterních zahrad. Jdete(ženy) z práce mezi 16-17 hodinou okolo kina? Jděte velkým obloukem nebo raději v jinou hodinu. A MP ? Je přece u sklenáře nebo na služebně.
02.10.2012 - 08:41:06
Pepa - Zastupitelé doporučili na svém včerejším jednání navýšení počtu strážníků MP o jednoho od 1. 1. 2013 a zároveň doporučili hledat možnost zaměstnat civilního zaměstnance na on-line sledování kamerového systému. O jejich zaškolení, výstroj a mzdové prostředky se bude muset navýšit rozpočet v dalších letech. Ve Stříbře bude ale bezpečněji a zvýší se veřejný pořádek. Josef Hrábek
01.10.2012 - 16:37:13
Lub. - Radnici asi nejde o bezpečnost obyvatelů a návštěvníků města, proto jim 3 strážníci stačí, místo toho aby chodili po městě a dohlíželi na pořádek, tak dohlíží na parkoviště a vybíraj pokuty, aby město mělo peníze na tu vopičárnu s názvem rekonstrukce náměstí, úplně zbytečná vopičárna stačilo náměstí jenom přeasfaltovat. Takže pokud těch strážníků nebude aspoň 15 přímo v ulicích města, ketří by dohlíželi na pořádek, tak je městská policie v současném složení úplně k ničemu.
27.09.2012 - 10:54:17
jrewing - Já vám lidi nevim. Na cca 7000 město 3 strážníci, kteří spíše koukají, jak si vydělat na prémie, než na pořádek ve městě a zas až tak je vidět není...... Bůh ví, co je lepší. Ve chvíli, kdy tu nebudou, se i tak PČR bude muset starat. Co si budeme povídat strážníci MP jsou vidět u pošty, kde kontrolují zaplacené parkování a u ZŠ Mánesova, kde jsou 2 parkovací místa, na kterých se smí stát max. 15 minut, ale zaměstnanci a návštěvníci Besedy tam stojí déle, neřkuli celý den. No a pak už se to vybírá od nebohých rodičů, čekajících na své ratolesti. Jinde jsem strážníky za poslední rok nepotkal (nepočítám li okolí jejich strážnice.)
22.09.2012 - 09:19:31
ila - Nechci zde nikoho poučovat, pouze informovat(samozřejmě nemohu vědět všechno), ale ráda si přečtu další podněty ke zlepšování zdejší situace. Nebuďte lhostejní a v rámci možnosti upozorňujte MP i PČR (fobus- i to, co se stalo Vašemu synovi- to by se nemělo nechat být). Na tel.č. 156 se dovoláte pouze na MP v Tachově. Proto pokud chcete kontaktovat MP Stříbro, volejte na tel.č.374 801 156, případně kontaktujte osobně. Protože máme strážníky jen tři, většinu času tráví v terénu - pak volejte 158. Policie ČR vyhodnotí situaci a kontaktuje MP Stříbro nebo služebnu PČR Stříbro. Každopádně ten problém někdo musí řešit. V čemž má pan Hrábek pravdu. A ještě jedna věc. Prvně, když byl velitel služebny MP přítomen na jednání ZMě, byl služebně odvolán k dopravní nehodě ve městě, protože PČR řešila jiný případ a nebyla jiná možnost. Na dalších jednáních ZMě byl vždy sám velitel případně někdo z jeho kolegů po celou dobu jednání. Pokud se jedná o PČR, byla jsem informována, že vždy nějaký zástupce PČR na ZMě byl.
22.09.2012 - 08:19:38
ila - Nechala jsem si jako laik vysvětlit od svého poskytovatele Internetu, jak to s těmi IP adresami je. Máme sice svou IP adresu, ale na výstupu je jen jedna pro celý dům nebo třeba pro celé sídliště.Pak může opravdu hlasovat pouze jeden z celého paneláku či sídliště. Dál to neřeším, to vážně není podstatné. Důležité je, jak se cítí obyvatelé v našem městě či návštěvníci. Již delší dobu se zajímám o veřejný pořádek a proto jsem i uvítala spolupráci mezi výborem pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů a nově zřízenou komisí pro národnostní menšiny. Snad se podaří, alespoň některé problémy řešit (jak na ně upozorňuje morrest, za což mu děkuji). Co se týká chování určitých skupin obyvatel - všichni víme, že musí být přistiženi při činu a pak mohou být potrestáni. Pak je další otázka, jaký způsob trestu je nejúčinnější. Podle mne veřejné práce, bohužel stále neprůchodné. Čekala jsem, jak si s tím problémem veřejnoprospěšných prací poradí na úřadech práce. Někde to funguje, ale naráží se na další věci a to, že lidé se raději odhlásí z ÚP. A to nese s sebou další problémy. Nehledě na to, že je to spojeno s dalšími finančními náklady pro ty, kteří tu službu provozují. Policie má dvě možnosti, jak řešit přestupky. Buď finanční postih a nebo upozornit. Proto je důležitá komunikace mezi strážníky MP (PČR) a obyvateli (zvláště problémovými), aby se dalo různým přestupkům předcházet. Většinou jde stále o stejné lidi.
21.09.2012 - 20:34:41
Pepa - Nejen pro Ila: Co se týče koordinační dohody, tak jsem na zastupitelstvu ještě před uzavřením dodatku požadoval, aby se zástupce PČR, nejlépe občan města Stříbra, pravidelně zúčastňoval jednání zastupitelstva. Bylo by to v souladu s článkem 4. Náš zákazník je náš občan. Vidíte to někde v dodatku? Chodí na jednání zastupitelstva třeba jenom na diskusi s občany zástupce PČR? Jak tedy probíhá v čl. 9 deklarovaná aktivní komunikace s občany? Zastupitelé po neustálých stížnostech občanů v diskusích na zastupitelstvu uložili starostovi zajistit na jednání zastupitelstva přítomnost strážníka MP. Hned následující zastupitelstvo skutečně přišel, ale nevydržel tam ani do diskuse, protože byl ve službě a musel odejít zasahovat! A co se týče vracení dotace, nikde jsem nenašel, že by se případným zrušením MP automaticky rušila koordinační dohoda, která jak píšete je podmínkou dotace. Na závěr citace z koordinační dohody: „Policie ČR/Městská policie Stříbro bude při plnění svých úkolu s ohledem na zájmy občanů zejména: a) podle svých možností provádět výkon služby zejména formou pěších hlídek, v místech, kde se občané necítí bezpečně, nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by zde mohlo dojít k protiprávnímu jednání; …“. Doporučuji všem si koordinační dohodu přečíst. Hezký víkend všem Josef Hrábek
21.09.2012 - 14:17:50
Pepa - Pro ila: Z toho, co sama popisujete, moc nevypadá, že koordinační dohoda mezi městem a PČR „při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“ funguje. Nebo to je ten standardní veřejný pořádek, ke kterému jsme směřovali, kdy se nejen turisté bojí někam jít či projít? Kde v zákoně je napsáno, že „drobnějšími delikty se zabývat nebudou (pouze v mezích možností)“? Kde v zákoně je napsáno, že nemusí dělat to, co nestihnou? Našel jsem pouze, kdy policista není povinen právě teď provést služební zákrok. Ale rád se nechám poučit. Byl jsem před lety na zastupitelstvu, kde byl pozvaný okresní šéf PČR a ten řekl, abychom volali 158, že se hovory nahrávají a nebudeme-li spokojeni, že máme podat písemně stížnost, kterou se budou muset zabývat a odpovědět na ní. Kdybyste dostali odůvodnění, že PČR nestíhá, přes podatelnu MěÚ ho adresujte zastupitelům, ať se rozhodnou, zda budou žádat navýšení počtu strážníků PČR z důvodu nedostatečného personálního obsazení nebo zda vezmou peníze např. z oprav chodníků a přijmou dalšího strážníka MP a zřeknou se služeb PČR, které jak už bylo zmíněno je také placená z našich daní. Jinak souhlasím s morrestem, že jenom represe nestačí a je potřeba se zamyslet, co jsme schopni ve městě řešit sami. Hezký víkend Josef Hrábek
21.09.2012 - 13:42:26
morrest - Před hlasováním k tomuto tématu je dobré si položit několik zásadních otázek: 1. Cítíte se ve městě bezpečně? (Celkem ano, nemám problém s fyzickou ani verbální konfrontací) 2. Je Policie ČR schopna zajistit vaši bezpečnost ve městě? (NE – nejsou vidět, maximálně budou šetřit následky) 3. Nedojde navýšením počtu pracovníků MP jen k většímu výběru pokut za parkování? (pravděpodobně ano, ale zrovna tohle mi nevadí) Další otázka již je společensky téměř neakceptovatelná a spíše by měla zajímat naše zastupitele: Kým se cítíte být ohroženi? ( Cikáni, white trash, feťáci, Slováci, Vietnamci, Ukrajinci, učitelky, děti, uklízečky, pošťačky, politici, policisté, Eskymáci nebo blbci.  ) Je to potřeba přesně definovat a požadovat omezení jejich chování. Z mé zkušenosti mohu prohlásit, že jednat se dá i s Cikány, jde jen o to, jakou formou a jakými prostředky je dialog veden. I oni mají nějakou hierarchii, kterou dodržují a ctí, jde jen o to, čím pohrozíte, popřípadě co jim nabízíte... (Bič – poslat sociálku, odebrání dětí, odebrání dávek nebo hygiena - zavření ubytovny. Cukr - vyjít vstříc jejich dětem nabídkou volnočasových aktivit pro členy jejich komunity. Přesné vymezení míst, kde budou tolerováni a kde už tolerance - například hluku nebo alkoholu na veřejnosti končí.) Co s tím můžete dělat i bez MP a PČR? Jednoduše nebýt lhostejní vůči svému okolí. Zastat se lidí, kteří jsou právě obětí některé formy šikany, či násilí. Závěrem mohu prohlásit, že je mi úplně jedno, zda a v jakém rozsahu bude zachována MP, systémový problém našeho města je v nás všech. Nikdo kompetentní nedokáže definovat to, co se má změnit a tak to nemůže vyřešit ani 50 nových MP.
21.09.2012 - 11:54:10
Pepa - Pro ila: Máte na domácím počítači veřejnou IP adresu nebo se přihlašujete spolu s řadou dalších počítačů pod jednou veřejnou IP adresou poskytovatele internetového připojení, tedy máte něco jako bylo telefonní „dvojče“? Nemáte-li veřejnou IP, pak hlasuje první počítač, který je schovaný v síti poskytovatele za jeho IP adresou. Hlasování je kontrolováno na IP adresu, se kterou se hlasuje. Pokud by nebylo, mohla byste si naklikat hlasů kolik byste chtěla. Tohle je objektivnější a jak proběhlo již u předchozích anket, chcete-li hlasovat, požádejte svého poskytovatele internetu o přidělení veřejné IP. Pokud jste tak včas neudělala, tak bohužel.
21.09.2012 - 10:57:49
mecenas - Na tomto zastupitelstvu se také projednávala otázka místostarosty. Proč o tom není ani zmínka? Komické je, že se TOP09 distancuje od starosty a dle prohlášení pana Šrámka nemá zájem se na ničem podílet. Nicméně tajemník města údajně většího než Stříbro - Židlochovice (http://www.zidlochovice.cz/mesto-zidlochovice)  a náhradník za TOP09 si o to místo řekl. Že by další adept na distancování od mateřské strany? Nevím, jak to je nebo není, ale zvenčí to vypadá, že starosta jenom čeká, až se chopí někdo iniciativy a tuto situaci vyřeší. Čekáním nic nezkazíme, že.
21.09.2012 - 09:36:58
ila - Pokud by byla zrušena MP, město by muselo vrátit celou dotaci. Jestli má někdo pocit, že nefunguje výše uvedená dohoda, bylo by dobře písemně upozornit konkrétně v čem p. starostu případně výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů. V příštím týdnu proběhne jednání bezpečnostních složek s představiteli města. To, že někde nemají obecní nebo městskou policii je diskutabilní. Zřejmě se nepotýkají s takovými problémy jako tady u nás - díky několika podnikavcům, kteří v rámci svého podnikání ubytovávají problémové lidi. A věřte, že těch "tzv. ubytoven" přibývá. Nikdo vám nemůže nařizovat, koho si můžete ubytovat ve svém domě. A pokud se nezmění legislativa, bude třeba nějakým způsobem zajišťovat bezpečnost občanů. Je zde i další otázka, jak převychovat problém. obyvatele, případně kam půjdou, budou-li vystěhováni. To je celostátní problém, kterým by se měla zabývat naše vláda, poslanci i senátoři, to zde nevyřešíme. Ale problémy, zde nedělají jen "tito obyvatelé". Máme zde také skupinky mladých, kteří posíleni alkoholem a jinými omamnými látkami si dodávají kuráž ničením všeho, co jim příjde do cesty. Slýchám od lidí, že by to chtělo trestat přestupky nějakými represemi, ale PČR i MP může zasáhnout pouze v mezích zákona. Pokud má PČR závažnější případy, tak drobnějšími delikty se zabývat nebudou (pouze v mezích možností) - oni to prostě všechno postihnout ani nemohou (přestupky proti veřej.pořádku, odchyt psů nezodpovědných majitelů, což je zde na denním i nočním pořádku, drobné krádeže, dodržování městských vyhlášek, dodržování dopr.předpisů na území města atp.). To by měla postihnout právě MP. Pokud vím, předložený návrh na navýšení byl o 1 až 2 strážníky. V současnosti má MP 3 strážníky. Mám pocit, že ti, co chtějí zrušit městskou policii, již měli s ní co do činění a zřejmě obdrželi pokutu či předvolání. S čím souhlasím je to, aby se občané více zajímali o veřejný pořádek a upozorňovali Polici ČR i MP.
21.09.2012 - 08:53:31
fobus - Chtěl jsem hlasovat a také jsem nemohl .Prý to nejde vícekrát,ale hlasoval jsem sám.Jak je možné,že místo kontrol problémových občanů se naopak s nimi MP baví jako s kamarády?Samý úsměv a nic víc.13 poledník je katastrofa.Zahrady-katastrofa.V sobotu přišel domů můj syn-9 let a brečel,protože ho cikáni donutili kleknout,musel si sundat brýle a naplivali mu do obličeje.Už mám strach ho pouštět ven.Druhý den jsem se na místo šel s manželkou a synem podívat a náhodou jsem je na místě zastihnul.Nebýt ženy,tak jsem asi vrah.MP by měla chodit nejčastěji kolem ubytoven a problémových míst.Např.ubytovna milovníka cikánů p.Hrada v Mánesově ulici,ubytovna(pension)p.Lešáka,ubytovna v areálu býv.kasáren,dále areál bývalého ČSAO(OSONA),autobusové nádraží-pes na lavičce,alkohol,kouření,13 poledník,minoritské zahrady.Před krátkou dobou se člověk necítil příjemně na náměstí,ale dnes se necítím příjemně ve většině města.A co ostatní-jaký máte názor?
21.09.2012 - 07:10:46
ila - Hlasování v anketě nebude zřejmě opět objektivní. Ačkoliv z našeho dom. PC nikdo nehlasoval, mě tato možnost byla odepřena. A já jsem pro navýšení počtu strážníků. Neuvědomuji si, že by na některém jednání ZMě byla diskutována otázka potřeby pro město 8 strážníků. Uzavření Koordinační dohody mezi Městem Stříbrem a Policií ČR bylo jednou z podmínek získání dotace na kamerový systém. Měl by být v současnosti ještě rozšířen na další problémová místa.
20.09.2012 - 20:39:00
Mila - Ze svých daní si všichni platíme státní policii, která by nám měla zajistit základní bezpečnost a pořádek. Městská policie, kterou si platíme navíc, by nám měla přinášet něco navíc, abychom se cítili maximálně bezpečně a byl všude pořádek. Jste si jisti, že tomu tak skutečně je? Já ne. Výsledkem koexistence je, že nakonec nedostáváme ani ten základní servis garantovaný státní policií, protože máme měšťáky! Vraťme se tedy na začátek, zrušme městkou policii a poslechněme pana starostu a při závažných přestupcích volejme státní policii. Tedy závažných z našeho pohledu. Z mého pohledu je to i slovní obtěžování našich spoluobčanů okupujících lavičky v pravé poledne v Benešovce! My pracujeme a platíme si policii, tak její služby využívejme a důsledně trvejme na tom, aby dělala to, co má. Nakonec zjistíme, že žádnou městskou policii nepotřebujeme!Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro