Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 31. května 2020 a svátek má Kamila
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czKASÁRNA STŘÍBRO 2009 - 2013


Město Stříbro převzalo areál bývalých kasáren v roce 2007, ...

v době kdy již nebyly státem nabízeny žádné podstatné dotace, které by umožnily jeho revitalizaci. Město obdrželo areál, který představuje desetinu jeho rozlohy, sice zadarmo, nicméně ve stavu, který neumožňoval jeho smysluplné začlenění do města samotného. Odhadované náklady na jeho revitalizaci činily v té době 336,5 mil. Kč, což je suma příliš vysoká i pro města daleko větší než je Stříbro.

Město zvažovalo možnosti, jak s areálem naložit, aby to bylo pro město únosné a zároveň aby neztratilo nad územím kontrolu. Zvolilo formu spolupráce s developerem, který má s revitalizací podobných území zkušenosti. Ve veřejné soutěži zvítězila společnost Waystone Limited z Velké Británie, která se na revitalizace zanedbaných území specializuje již od konce 80. let.

Zástupce města Stříbra oslovily zejména podmínky, za kterých se Waystone zavázal projekt realizovat.

 • Waystone CZ provede pro město revitalizaci plně na své náklady a z prostředků získaných výhradně činností v rámci projektu.
 • Město zůstává v průběhu projektu vlastníkem nemovitostí a neztrácí tak kontrolu nad územím. Nemovitosti se prodávají až konečným uživatelům.
 • Waystone CZ provede revitalizaci za odměnu ve výši 18% z ceny realizovaných prací. Prostředky na úhradu odměny si musí ale zajistit vlastní ekonomickou činností v areálu bez nároků na úhrady z rozpočtu města.
 • Veškeré ekonomické riziko nese Waystone CZ; pokud nebude projekt úspěšný, nezíská zpět ani vložené prostředky, ani odměnu.
 • V případě, že projekt úspěšný bude, rozdělí si partneři zisk. Město se tedy nijak nepodílí na rizicích spojených s projektem, podílí se pouze na zisku.

Projekt revitalizace se rozbíhal v letech největší realitní krize za několik posledních desetiletí, která začala pomalu odeznívat až v roce 2012. Přes nepříznivé podmínky, se kterými jsme se museli vypořádat, můžeme s opatrným uspokojením konstatovat, že projekt běží dobře a město se rozhodlo správně.

Potvrzuje to zejména výčet aktivit a dílčích úspěchů, kterých jsme doposud dosáhli:

 • Podařilo se odstranit celkem 48 starých nevyhovujících budov o celkovém obestavěném prostoru 217.000 m3. Tím bylo získáno cca 25 ha volné rozvojové plochy.
 • Byl vybudován páteřní plynovod o délce 1,6 km, vodovod v západní části areálu včetně automatické tlakové stanice, úseky kanalizace a příprava pro instalaci optických telekomunikačních linek.
 • Byla vybudována dvě nová plnohodnotná napojení areálových komunikací na silnici II/605 včetně dílčích úseků nových areálových komunikací a veřejného osvětlení.
 • Byly prodány zasíťované pozemky společnosti RSF Elektronik spol. s r.o., která zde buduje výrobní závod pro více jak 400 zaměstnanců. Plánované zahájení provozu říjen 2014.
 • Byly prodány budovy společnostem Inutec s.r.o. (resp. BGI s.r.o.) a AMFORA Marketing s.r.o., které se v areálu stabilizovaly, realizují zde svou podnikatelskou činnost a zároveň připravují plány na její rozšíření.
 • Waystone CZ realizuje prostřednictvím své dceřiné společnosti první rezidenční projekt v areálu; konverzi budovy bývalé ošetřovny na 20 řadových rodinných domů.
 • Areál bývalých kasáren byl po odstranění většiny nepotřebných budov a plotu otevřen veřejnosti. V současné době je hojně využíván pro volnočasové aktivity (jízda na kole, skateboarding, procházky, tréninkové jízdy autoškoly, apod.).
 • Odstraněním nepotřebných a neudržovatelných objektů se město zbavilo nebezpečí, že se část areálu postupně promění na vybydlené a zanedbané území přitahující kriminální aktivity. S tímto problémem se potýká mnoho měst vlastnících podobné areály v celé ČR.
 • Město Stříbro získalo rozvojové území, které se nabízí zájemcům z řad domácích i zahraničních podnikatelů. Waystone CZ projednal celkem 41 poptávek větších i menších zájemců z řad většinou zahraničních podnikatelů. Součástí projednávání poptávek je obvykle příprava studií, situačních plánů, cenových a dalších rozborů. Několik z výše uvedených poptávek je aktivních a v současné době se projednávají.

Jiná města, která zvolila odlišný způsob využití bývalých vojenských areálů, přispívají na realizaci podobných činností značné sumy ze svých rozpočtů, které potom chybí jinde. Stříbro nikoliv. Na realizaci výše uvedených činností se finančně nijak nepodílelo a ještě získalo navíc do rozpočtu dalších 4,1 mil. Kč (více informací o finančních zdrojích a výdajích v příloze).

Věříme, že občané města Stříbra přínos spolupráce vidí na vlastní oči při svých návštěvách areálu a oceňují jeho přínos městu samotnému již nyní.

Věříme, že i následující období spolupráce se ponese v podobně konstruktivním duchu jako doposud a těšíme se na to, že intenzivní práce, kterou projektu věnujeme, přinese městu Stříbru další ovoce.

25.3.2014

Ing. Vladimír Müller
Waystone CZ s.r.o.

Přílohy:
PROJEKT REVITALIZACE KASÁREN STŘÍBRO - zpráva 2009-2013
PROJEKT REVITALIZACE KASÁREN STŘÍBRO - prezentace 2009-2013

Dne 25.03.2014:Ing. Vladimír Müller

Pro reakci na článek musíte být přihlášen
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro