Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 24. června 2018 a svátek má Jan
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czZ jednání zastupitelstva 1.3.2017


Hned v úvodu pan starosta upozornil ....

 

přítomné na soukromé nahrávání zvukovým a obrazovým zařízením M. Šmídy s tím, že musí dbát na ochranu osobních údajů a záznam by neměl být nikde publikován.

Odsouhlaseno doplnění programu, tzv. materiál na stůl – souhlas s rozšířením optické sítě do Palackého ulice, zápis z 22. jednání FV a zápis z výboru pro zdravotnictví.

Nový mandát zastupitele vznikl Ing. M. Šimkovi, za volební uskupení Nezávislí, z důvodu rezignace P. Tótha na tento post z pracovních důvodů.

Z informace 1. místostarosty vyplynulo, že Město převzalo do svého vlastnictví mnoho hradeb a spolu s těmi, co již vlastní, je nestíhá opravovat. Navrhl tedy, aby se nejdříve tyto všechny opravily a následně byly přebírány další úseky hradeb. Z poslední dotace, která byla Městu přiznána po jeho přímluvě, se nyní dělají práce na městském opevnění u Jána.

V diskusi s občany zástupce Obce Slovákov seznámil přítomné s jejich činností se zaměřením na akce pro děti a dotazoval se na nepřiznání příspěvku od RM na jejich činnost. Rada Města jako kolektivní orgán rozhodla o neschválení příspěvku s tím, že sdružení bylo Městem podpořeno věcnými cenami a balíčky pro děti na jejich akce.

Poděkování od zastupitele spol. SMMS, s.r.o. za vzorný úklid hřbitova.

Na dotaz občanů k opravě Ruské ulice bylo sděleno, že v současnosti má Město zpracován cenový návrh opravy. Vzhledem k tomu, že jde o památkovou zónu, bude se muset nechat zpracovat rozsáhlejší projektová dokumentace. Dalo by se částečně ušetřit použitím žulových kostek. Momentálně by se dalo provést alespoň zpevnění komunikace. Na projektu by se mělo začít pracovat tak do měsíce a poté bude předloženo na jednání ZMě. Doporučeno se dotázat zhruba tak za dva měsíce, jak záležitost pokračuje.

K návrhu odprodeje bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Západní předm. č. 865/4 ve výši    657 100 Kč byl upřesněn postup prodeje a to přímo na jednání zastupitelstva prostřednictvím tzv. malé aukce nejvyšší nabídce. Další informace na HIO MěÚ.

Ve věci směny pozemků zastupitelé rozhodli jednat s p. Plzákem o nových podmínkách, které by Městu umožnily vstup do plánované bytové zóny na základě zpracované územní studie. Pozemky pana Plzáka se nacházejí pod plánovanou příjezdovou komunikací a v místě plánované infrastruktury. Dle odborníků nelze bez těchto pozemků provést vjezd do plánované bytové zóny. Z důvodu střetu zájmu někteří zastupitelé nehlasovali.

V záležitosti dluhu společnosti SOLAR Stříbro vůči Městu ve výši 636.839 Kč zastupitelé schválili převod pozemků z majetku uvedené společnosti dle konceptu kupní smlouvy v této podobě – kupní cena pozemků v hodnotě 253.600 Kč bude nejprve započtena na úroky z prodlení a teprve poté na část jistiny dluhu. O zůstatku dluhu se bude nadále jednat.

Součástí rozpočtového opatření mimo jiné je nutnost opravy střechy DDM. Naskytla se možnost 90% dotace z IROP, výzva Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.Tu lze dle podmínek použít k "Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro. Součástí bude i rekonstrukce střechy. Jedná se o částku skoro 23 mil. Kč. Bez schváleného RO nemůže být podána žádost o dotaci. Pokud dotace nebude, realizuje se pouze rekonstrukce střechy. Na dotaz, proč se nepostupuje dle koncepce města, starosta odpověděl, že Město musí řešit stav některých budov, zahrnuto v akčním plánu školství. Podstatná většina věcí je závislá na dotačních titulech a podle toho Město postupuje. Koncepce je pro nás vodítkem.

Pro soustavnou neúčast člena (Piráti), odstoupením člena z pracovních důvodů (Nezávislí) a z důvodu problému usnášeníschopnosti na doporučení FV rozhodli zastupitelé snížit počet členů finančního výboru na pět.

Zastupitelé rozhodli o odročení předložených materiálů Majetkoprávní úkony včetně zrušení sdružení Stříbro Waystone Development, z důvodu nově získaných informací. Proto nebylo možné projednat následující materiál Majetkoprávní úkony-záměr prodeje pozemků v bývalých kasárnách. Poté schválili vynaložení finančních prostředků za právní služby v záležitosti týkající se jednání ohledně tohoto sdružení a rozhodli v této věci dále jednat s právním zástupcem.

V závěru diskuse s občany byl vznesen dotaz na severní obchvat města a jeho realizaci. Bohužel je to dlouhodobá záležitost. Nyní se na Kraji projednává jižní obchvat, severní není ani v plánu. V blízké době se v rámci opravy mostu u Jána bude jednat o propojení ulic Třešňová a U Kaple a pak následně na Těchlovice. Zde půjde o využití nejen pro osobní automobily ale i vozidla těžká (max. 4 měsíce). K tomu se rozvinula debata. Severní obchvat je pro nás velice důležitý z hlediska zásobování, dopravy Kermi, řešení Třešňová ulice je kontroverzní. Je zpracovaný projekt, proběhla směna pozemků a výkup pozemků. Nebylo to tedy zbytečné a nehospodárné? Musíme být připraveni, zaznělo od vedení Města, jak pozemkově, tak projekčně.Dne 18.04.2017:Ilona Novotná

Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro