Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 24. června 2018 a svátek má Jan
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czVýběrové řízení na obsazení pracovního místa MěÚ Stříbro – referent registru motorových vozidel
Tajemník Městského úřadu Stříbro v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa správního odboru - Městského úřadu Stříbro – referent registru motorových vozidel.

Odpovídající druh práce je zařazen do 9. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 469/2002 Sb., v platném znění.

 

Požadavky pro přijetí:

 1. vzdělání minimálně – vyšší odborné nebo střední s maturitou
 2. znalost práce na PC (minimálně znalost prostředí Windows, Word, Excel)
 3. výhodou předchozí praxe ve veřejné správě,

Další požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),
 • věk nad 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • řidičský průkaz s ŘO pro skupinu „B“
 • znalost cizího jazyka výhodou,

 

Přihlášky se podávají v písemné formě do 02.05. 2017 do 10:00 hodin na podatelně Městského úřadu Stříbro, nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, s označením „výběrové řízení SPO - NEOTVÍRAT“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení na žadatele, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Mgr. Radek Strankmüller, tajemník MěÚ StříbroDne 11.04.2017:Lukáš Novák

Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro