Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 24. června 2018 a svátek má Jan
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czChovatelská konference hodnotila uplynulou sezónu


V sobotu se sešli v Tachově na svém jednání zástupci základních organizací Tachovska, aby zhodnotili chovatelský rok 2016.

V úvodní zprávě jednatelky př. Zdeňky Kantové zaznělo, že v roce 2016 bylo evidováno na okrese 125 chovatelů v 8 základních organizacích. Nejpočetnější byly základní organizace Stříbro a Tachov 1 se stejným počtem členů – 27, dotahují se Kladruby – 18, Bezdružice 17, Tachov 3 – 14 členů, Černošín – 10, Bor 8 členů a Konstantinovy Lázně – 4 členi. Téměř u všech ZO došlo k poklesu členské základny, pouze u Bezdružické ZO je potěšující nárůst a to hlavně u mladých chovatelů.

Do roku 2016 jsme hlásili do evidence 3 121 chovných zvířat. Nejpočetnější chovy byly v ZO Stříbro – 816 kusů, dále v ZO Tachov 1 – 694 kusů, Tachov 3 – 643 kusů, ZO Bor – 315 ks, Bezdružice – 302 kusů, Černošín – 169 kusů, Kladruby – 144 a Konstantinovy Lázně – 38 kusů. V „peří“ jsme měli ve stavu 611 kusů drůbeže velké, zakrslé a zdrobnělé 274 kusů, 93 perliček, 10 krůt, 163 kachen, 61 husí a 50 křepelek. V našich voliérách poletovalo 1 080 kusů holubů, z toho bylo 902 kusů okrasných a užitkových a 178 pošťáků. Chovatelé okrasného ptactva uvedli 294 kusů, 10 kusů kanárů. Dále jsme měli ve stavu 6 bažantů, 8 nutrií, 4 morčata, 5 akvarijních rybek a 5 ovcí a koz. U „chlupů“ bylo evidováno 447 kusů chovných králíků. Oproti roku 2015 to bylo o 273 kusů zvířat méně.

Co se týče schůzovní činnosti, uskutečnili jsme v průběhu roku 5 schůzí, účast na nich byla poměrně dobrá. Okresní konference za účasti všech základních organizací se uskutečnila 23.dubna 2016 v Tachově.

Výstavní činnost jsme zahájili hned v lednu, obeslali jsme výstavu pořádanou ZO Kraslice. Zde bylo vystaveno 154 ks králíků, 168 ks holubů a 108 ks drůbeže, celkem 430 ks zvířat od 57 chovatelů z Plzeňského a Karlovarského kraje a SRN. Dovezli jsme do Kraslic 61 kusů zvířat a přivezli 8 ČC.

Výstava Bezdružické ZO se dostává stále více do povědomí chovatelské veřejnosti, srpnová pouťová výstava Kladrubské ZO se může pyšnit vysokou návštěvností, zářijová výstava ve Stříbře již několik let vykazuje standardní kvalitu a velkým počtem - téměř padesátkou - čestných cen. Propagační výstava a podzimní výstava Tachovské jedničky přináší jednu posledních možností, jak získat chovná zvířata pro novou sezonu.  Okrasné ptactvo si dávalo dostaveníčko v Tachově, v loňském roce již výstava neuskutečnila a klece na „barevné peří“ se zaplnily pouze ve Stříbře při propagační výstavě v listopadu. Je však potěšitelné, že naši chovatelé ptactva obeslali i Krajskou výstavu ve Staňkově. Návštěvníci si mohli prohlédnout zhruba 350 exemplářů ptáků od 29 chovatelů. "Nejlepším ptákem soutěže jednotlivců" byl vyhlášen kanár žlutý mozaika chovatele Jiřího Švehly ze Stříbra, který posbíral všechna medailová místa v kategorii kanár barevný. V soutěži okresů se za Domažlickými na druhé příčce umístili reprezentanti Plzně-města, bronz zbyl na Tachovské a bramborová medaile tentokrát připadla chovatelům z Plzně-jihu.

Okresní výstava v prosinci v Tachově se již druhým rokem neuskutečnila, možnost zapojit se do okresní soutěže základních měli všichni vystavovatelé na listopadové podzimní výstavě TC1, kde domácí ZO obsadila 1, místo, Stříbro, druhé a TC 3 třetí místo. Pořídili jsme 6 pohárů - pohár pro vítěze  7. ročníku memoriálu př. Vojtěcha Bartoše, poháry pro mladé chovatele a pro soutěž základních organizací.

30. ročník regionální výstavy v Nezvěsticích v říjnu 2016 byl pro nás zklamáním. Nejdříve jsme řešili problém s přihláškou, pak i s vlastním výběrem chovných zvířat na tuto akci. Poskládání soutěžních kolekcí se pro nás stalo nečekaným problémem, který se nám nezdařilo uspokojivě vyřešit. Jako by se z chovatelství vytratila ta „soutěživost a snaha reprezentovat“ naši oblast. Tachov se celkově propadl na předposlední – sedmé místo.

Kromě výstav naší oblasti se naši členové účastní i výstav v celé ČR i v zahraničí. Tituly „Mistr“ a „Šampion“ zdobí nejednu králíkárnu a to hlavně díky „belgičákům“. Úspěchy však mají i holubáři a drůbežáři a to i na speciálkách. O dobré kvalitě našich chovů svědčily i čestné ceny přivezené z výstav ostatních organizací.

Chovatelské trhy pořádané na „chovatelně“ ve Stříbře nebo v Tachově jsou nejen další možností k nákupu a prodeji, ale i příležitostí k posezení s přáteli – chovateli.

Následovala zpráva předsedy odboru králíků př. Ing. Františka Janouška, který informoval o činnosti králíkářů za uplynulý rok a dále přednesl informace z konference odbornosti králíkářů v Čáslavi.

Nejlepší chovatel králíků - oblast TACHOV

1. př. Antonín Stehlík   (ZO Stříbro)   durynský

2. př. Lenka Zahnová   (ZO Stříbro)   novozélandský bílý

3. př. Jan Kotrba   (ZO Tachov 1)   novozélandský bílý

(chovatelé na 1. místě převzali pohár a diplom, chovatelé na 2. - 3. místě obdrželi diplom)

Okresní registrátor př. Ladislav Halák seznámil přítomné s registrací králíků. Naši chovatelé v uplynulém roce registrovali celkem 480 kusů králíků 31 plemen, 93 kusů bylo v S chovech. Je to o 126 kusů více než v roce předcházejícím. Nejvíce byli zastoupeni králíci belgičtí obři, novozélandští a durynští. Ze základních organizací nejpočetněji registrovali králíky v ZO Kladruby - 131 ks, Stříbro 107 ks a Tachov 1 - 92 ks.

Za odbornost holubů přednesl zprávu př. Josef Veřtat. Zhodnotil výstavní činnost v uplynulém roce a připomněl problémy se sestavováním kolekcí na krajskou výstavu, kde holubáři obsadili až 7. místo. Snad se nám letošní holubářská sezóna vydaří, protože jsme objednali 1 305 kusů kroužků, což je o 87 kusů více než v roce předcházejícím.

Nejlepší chovatel holubů - oblast TACHOV

1. př. Josef Veřtat   (ZO Tachov 1)   moravský pštros červený

2. př. Milan Heinzl   (ZO Tachov 1)   český stavák sedlatý černý

3. př. Zdeněk Parkos   (ZO Tachov 1)   moravský pštros modrý

Za odbornost drůbeže nebyla bohužel zpráva přednesena z důvodu odstoupení předsedkyně. Drůbežáři objednali pro rok 2016 celkem 1 583 kusů kroužků, na rok 2017 je objednáno 1 305 kusů a tento stav se bohužel každý rok snižuje.

Vyhodnocení nejlepších chovatelů drůbeže navrhl př. Jakub Šedivý a bylo zpracováno dle výstavní činnosti a dosažených výsledků chovatelů v uplynulém roce.

Nejlepší chovatel drůbeže - oblast TACHOV

1. př. Jakub Šedivý   (ZO Stříbro)   bojovnice tuzo

2. př. Antonín Stehlík   (ZO Stříbro)   zdrobnělá velsumka

3. př. Mgr.Dana Fecková   (ZO Tachov 1)   šumavanka

Chovatelé dále navrhli do funkce předsedy odbornosti drůbeže př. Jana Kotrbu, chovatele králíků a drůbeže, který byl následně schválen.

Za odbornost okrasného ptactva byl vyhodnocen

Nejlepší chovatel okrasného ptactva - oblast TACHOV

1. př. Jiří Švehla   (ZO Stříbro)   kanár

Kanáři vystavení na Krajské výstavě okrasného ptactva ve Staňkově získali vynikající ocenění.

Př. Jana Kantová informovala o činnosti mladých chovatelů, kteří nám stále ubývají, i když se snad blýská na lepší časy. Připomněla také některé akce, které se s mládeží uskutečnily. Ve dnech 2. - 3. 4.2016 se mladí chovatelé z bezdružické ZO zúčastnili Krajského setkání mladých chovatelů v Hoře Svatého Václava u Poběžovic. Setkání se jim velmi líbilo, kromě získání nových poznatků z chovů si děti užily i bohatý doprovodný program. O měsíc později se uskutečnilo ve Stříbře 7. setkání mladých chovatelů a zájemců o chovatelství, spojené s okresním kolem soutěže Olympiády mladých chovatelů, kterého se zúčastnili čtyři soutěžící. V letošním roce proběhne 8. setkání mladých chovatelů opět ve Stříbře a to v sobotu 13.5.2017.    

Nejlepší MCH - oblast TACHOV 2016

1. př. Michal Vališ   (ZO Stříbro)   vídeňský modrý

Soutěž základních organizací za rok 2016

přinesla tyto výsledky a poháry převzali na 39.podzimní výstavě v Tachově zástupci těchto organizací:

1.místo   ZO TACHOV 1 – získala v okresní soutěži 1 439,0 bodu

2.místo   ZO STŘÍBRO – 1 416,0 bodu

3.místo   ZO TACHOV 3 – 1 318,5 bodu

Zasloužilý chovatel - oblast TACHOV 2016:

1. př. Miroslav Brož   (ZO Tachov 1)   chovatel holubů a králíků

Chovatelé vyslechli zprávu kontrolní a revizní komise, kterou přednesl př. Jiří Houdek a zprávu pokladní přednesenou př. Marií Váňovou. Dále byl projednán plán činnosti a rozpočet na rok 2017.

Chovatelé také zvolili delegáta na slavnostní zasedání ÚVV ČSCH u příležitosti 60. výročí založení jednotného

chovatelského svazu, které se uskuteční 25.5.2017 v Senátu Parlamentu České republiky  a delegáta na valnou hromadu Českého svazu chovatelů, která se bude konat v listopadu v Praze.

V diskuzi zazněly připomínky k projednávaným zprávám a k plánu činnosti.

Jednání pozdravil také poslanec PČR pan Ing.Václav Votava, který popřál chovatelům hodně zdaru v nadcházející chovné sezóně i v osobním životě.

Dne 23.04.2017:Zdeňka Kantová

Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro